CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Quản lý bảo trì thiết bị tài sản và phương tiện

Tính ứng dụng của chương trình Excel quản lý bảo trì máy móc, phương tiện vận tải, thiết bị tài sản:
- Giúp doanh nghiệp theo dõi các phát sinh chi tiết trong công việc bảo trì: Loại bảo trì (Sửa chữa, bảo dưỡng, đăng ký, thay thế, bảo hiểm,...)
- Theo dõi chi phí phát sinh thực hiện các công việc bảo trì đó: Hỗ trợ đánh giá và quản trị chi phí bảo trì tốt hơn
- Lên báo cáo tự động về chi tiết phát sinh bảo trì và báo cáo cảnh báo thời điểm cận hạn bảo trì hoặc quá hạn bảo trìMột số báo cáo quản trị bảo trì bảo dưỡng thiết bị có sẵn trong chương trình

1. Báo cáo chi tiết phát sinh của thiết bị theo ngày và theo mã thiết bị
=> Giúp truy vấn dữ liệu phát sinh chi tiết của từng thiết bị theo khoảng thời gian tùy chọn
 

2. Báo cáo chi tiết phát sinh bảo trì bảo dưỡng theo bộ phận

3. Báo cáo cảnh báo thời hạn bảo trì bảo dưỡng
=> Giúp trích lọc nhanh chóng những thiết bị nào đã quá hạn, sắp đến hạn bảo trì để doanh nghiệp đưa ra kế hoạch cũng như dự kiện kế hoạch tài chính cho công việc
Nền tảng công nghệ thiết kế:
- Ứng dụng tính năng nhập liệu nâng cao trong Add-in A-Tools để tìm kiếm và nhập liệu nhanh như: Nhập mã tài sản thiết bị, loại bảo trì
- Ứng dụng truy vấn SQL trong Excel với hàm BS_SQL để lập các báo cáo co giãn tự động và tùy chọn điều kiện cho báo cáo
- Một số chức năng có sẵn trong Excel: Hàm và công thức, Form Control,....
Khả năng khai thác:
- Có thể theo dõi với hàng ngàn mã tài sản, thiết bị, máy móc
- Người dùng chủ động bổ sung, thay thế các mã bảo trì cho phù hợp với tiêu chí quản lý. Ví dụ có thể tách chi tiết như: Thay lốp, Thay dầu, Vệ sinh máy móc, Chi tiết các gói bảo hiểm,....
- Trường hợp người dùng biết sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL trong Excel (đăng ký học Tại đây) thì có thể chủ động bổ sung các báo cáo theo dõi, thêm hoặc điều chỉnh một số trường dữ liệu cho phù hợp với nhu cầu theo dõi
Đăng ký tham gia khóa học hoặc đặt hàng thiết kế file Excel theo yêu cầu:
- Đăng ký tham gia khóa học: Kỹ thuật tạo báo cáo động trên Excel và A-Tools
- Đặt hàng thiết kế file theo yêu cầu: daotao@bluesofts.net +{Đt+Zalo} 0965556989