CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Tự tạo hàm riêng trong Excel & VBA - AI cũng làm được!

Nhiều bạn hỏi mình rằng "Học VBA có khó không anh?" Tôi nói là "Nếu học của Bluesofts và anh dạy thì không có gì là khó :p  !
Các bạn hãy xem video về CÁCH TỰ TẠO HÀM RIÊNG TRONG VBA dưới đây của mình xem có đúng không? 

Video hướng dẫn chi tiết


Nếu file Excel chưa lưu về dạng *.xlsm thì bạn cần Save as để lưu file về định dạng XLSM thì mới lưu được code trong file.

Thật tuyệt với đúng không? Lập trình VBA giúp bạn tự mở rộng các hàm,  chức năng mà Excel không có. Để hiểu cách viết code VBA hãy tham gia khóa học lập trình VBA tại Bluesofts.net tại đây.

Tác giả: Nguyễn Duy Tuân