CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Lọc phiếu nhập bằng VBA

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo code để lọc toàn bộ dữ liệu là phiếu nhập từ sheet dữ liệu sang sheet phiếu nhập chỉ bằng Click chuột.

Giả sử ta có một bảng dữ liệu nguồn như hình dưới đây, trong bảng dữ liệu ở cột A là ký hiệu phiếu nhập (PN) và phiếu xuất (PX). Yêu cầu bài toán là lọc ra toàn bộ dữ liệu từ sheet "DATA" là phiếu nhập vào sheet "Phieu Nhap" (Trích tài liệu học lập trình VBA trong Excel cơ bản tại Bluesofts).

 

Trong sheet "Phieu Nhap", thứ tự các cột giống với sheet data, mục đích chính là lọc toàn bộ dữ liệu với điều kiện "ký hiệu" là "PN" sang bên sheet "Phieu Nhap".

Để giải bài toán trên, các bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Các bạn vào môi trường lập trình của Excel (phím tắt ALT+F11), tạo một module và nhập lại code dưới đây vào trong module đấy:

Đào tạo lập trình VBA trong Excel cơ bản

Bước 2: Tạo nút bấm: Sau khi các bạn copy xong code, các bạn trở về môi trường bảng tính, các bạn vào menu Developer -> Insert -> vào Button (tạo nút bấm). Sau đó ra ngoài bảng tính, các bạn giữ chuột trái và kéo một vùng vừa đủ cho nút bấm. Rồi sau đó bạn gán macro LocPhieuNhap vào nút bấm (chuột phải vào nút bấm, chọn vào Assige Macro), các bạn đổi tên nút bấm theo yêu cầu (RUN).

Bước 3: Bạn click chuột ra ngoài nút bấm rồi lại click chuột trái lại lên nút bấm, sau đó các bạn mở Sheet PhieuNhap để xem kết quả.

Các bạn vào đây tải file ví dụ: DOWNLOAD

Để tìm hiểu VBA trong Excel là gì, tại sao những người làm Excel cần học VBA, các bạn tìm hiểu tại khóa Đào tạo VBA trong Excel cơ bản tại Bluesofts.net.