CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Lập trình VBA tạo menu chuột phải - PopupMenu

Khi bạn cần thiết kế menu trợ năng để chạy macro chuyên nghiệp bằng cách nhấp chuột phải để thuận tiện như hình dưới đây thì hãy xem hướng dẫn lập trình chi tiết để taoh menu Popup.Mã nguồn lập trình ngắn gọn như hình dưới đây, bạn có thể tự phát triển thêm lên theo nhu cầu của mình.
Lưu ý là lập trình trong sự kiện SheetBeforeRightClick 


Video hướng dẫn chi tiết