CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Quản lý thu chi đơn giản bằng Excel

Xét về quản lý quỹ thì rất nhiều doanh nghiệp hiện nay theo dõi trên Excel. Chủ yếu bởi các yếu tố nhu sau:
- Theo dõi quỹ nội bộ và cần lập báo cáo quỹ nội bộ riêng
- Nhiều tiêu chí quản trị và mẫu cáo cáo đặc thù
- Doanh nghiệp vừa và nhỏ theo dõi quỹ bằng File excel,....
File Excel quản lý thu chi đơn giản miễn phí (theo videos dưới đây) sử dụng truy vấn SQL trên Excel để lên báo cáo sổ quỹ, báo cáo tổng hợp quỹ tự động.
 

File có các tính năng như sau:
- Không cần định khoản kế toán mà vẫn quản lý được quỹ. Chìa khóa cho việc thay thế này là thông qua mã nghiệp vụ. Từ đó dễ dàng quản trị các loại thu, loại chi. Danh mục loại thu, loại chi do người dùng chủ động khai báo (không giới hạn)
- Sử dụng tính năng nhập liệu nâng cao để tìm kiếm loại thu chi nhanh chóng và chính xác. Giúp thao tác nhập liệu đơn giản và chuyên nghiệp
- Tự động lên báo cáo sổ quỹ, báo cáo tổng hợp quỹ tự động. Cho phép tùy chọn điều kiện lên báo cáo theo khoảng thời gian từ ngày đến ngày, theo quỹ
Đặc biệt, nếu người dùng biết sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL trong Excel (đăng ký học Tại đây) thì có thể tùy chỉnh thêm bớt các trường dữ liệu, thay đổi báo cáo, thêm các báo cáo quản trị đáp ứng nhu cầu theo dõi.
***Tải file excel quản lý thu chi đơn giản miễn phí:
- Bước 1: Cài đặt Add-in A-Tools miễn phí cho Excel: Download
- Bước 2: Tải file excel quản lý thu miễn phí: Download