CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Quản lý công nợ đơn giản bằng Excel

Theo dõi công nợ luôn là công việc quan trọng trong quản trị tài chính của doanh nghiệp. Thường do các yếu tố sau:
- Doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa sử dụng phần mềm quản lý
- Quản lý công nợ theo dõi về số liệu nội bộ
- Phục vụ thêm các sheet hoặc cột số liệu phụ trợ để theo dõi thu hồi công nợ, thông tin đòi nợ, hạn mức công nợ, thời hạn thanh toán,....
File excel quản lý công nợ đơn giản, miễn phí (theo videos dưới đây) ứng dụng truy vấn SQL trong excel để làm báo cáo quản lý công nợ tự động:

 
 
File Excel quản lý công nợ gồm có các tính năng như sau:
- Sử dụng tính năng nhập liệu nâng cao trong Add-in A-Tools để tìm kiếm và nhập liệu nhanh, chính xác (mạnh hơn Validation List trong Excel). Ứng dụng rất hiệu quả khi danh mục khách hàng, nhà cung cấp có nhiều mã
- Sử dụng truy vấn SQL trong Excel thông qua hàm BS_SQL với add-in A-Tools để lập sổ chi tiết công nợ và báo cáo tổng hợp công nợ phải thu, phải trả tự động và co giãn. Tùy chọn điều kiện lên báo cáo trong khoảng thời gian bất kỳ (từ ngày, đến ngày) và tùy chọn đối tượng công nợ.

***Tải file excel quản lý công nợ miễn phí:
- Bước 1: Download Add-in A-Tools miễn phí về máy: Download
- Bước 2: Download file excel quản lý công nợ miễn phí: Download