CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Lấy giá trị trong một cột so sánh với cột khác từ hai bảng dữ liệu trong Add-in A-Tools

 
 Hôm nay, tôi xin chia sẻ đến các bạn công thức trong A-Tools giúp lấy giá trị trong một cột so sánh với cột khác từ hai bảng dữ liệu, bạn có thể tham khảo để ứng dụng giải quyết vướng mắc trong công việc của mình.

Ví dụ: Có 2 cột dữ liệu từ 2 bảng dữ liệu khác nhau:cột 1 (COT1) từ bảng dữ liệu 1 (DATA1), cột 2 (COT2) từ bảng dữ liệu 2 (DATA 2) 
Yêu cầu:Tìm và lấy ra gía trị của cột 2 mà không có trong cột 1 từ hai bảng dữ liệu.

Thực hiện
Video hướng dẫn 

Dowload bộ cài phần mềm Add-in A-Tools tại đây