CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

In hàng loạt nhiều mã đối tượng cùng lúc trong Excel và Add-in A-Tools

Chức năng nhập liệu nâng cao hỗ trợ in hàng loạt trong Excel của Add-in A-Tools hỗ trợ nhập liệu nhanh, dễ dàng hơn, đồng thời cho phép in ấn bản tính nhiều lần theo mã mà chúng ta chọn, việc in hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn mã hàng trở lên đơn giản hơn rất nhiều.
 
Video hướng dẫn chức năng in hàng loạt các mục chọn trong danh sách trong Excel

Download và tìm hiểu thêm các tính năng khác của phần mềm Add-in A-Tools tại đây