CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hướng dẫn chỉ tiết hàm BS_HLOOKUP tìm theo chiều ngang và trả về mảng động

Hàm BS_VLOOKUP lọc theo chiều dọc, hàm BS_HLOOKUP lọc theo chiều ngang hay còn gọi lọc theo cột (filter theo cột) trong Excel với Add-in A-Tools. Đây là công cụ hỗ trợ trích lọc dữ liệu đa năng với tốc độ siêu nhanh của Bluesofts cung cấp.

Video hướng dẫn chi tiết