CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Các câu hỏi thường gặp khi sử dụng Add-in A-Tools

1. Khi công ty áp dụng chính sách an toàn thông tin thì chỉ có người quản trị mới có quyền cài đặt các ứng dụng, người bình thường chỉ làm việc mà không được phép cài đặt. Nếu người quản trị cài đặt rồi nhưng sau đó người dùng đăng nhập windows bằng user thường thì có dùng được A-Tools không? Nhân viên chỉ được cấp user bình thường để sử dụng máy tính.

Trả lời: Add-in A-Tools vẫn hỗ trợ cho phép các user thường chạy được.

2. Khi thiết lập máy chủ ở một máy tính thì máy đó không thể dùng để làm việc với excel được nữa. Vì khi đó các file tự động mở khi các máy khác truy cập file mà không cho nhỏ cửa sổ đi được. Vì chúng tôi không muốn dành riêng một máy tính chỉ để chạy ứng dụng mà muốn kết hợp với máy tính của một người nào đó trong nhóm.

Trả lời: Việc máy chủ chia sẻ Excel thì máy đó vẫn làm việc bình thường mà không ảnh hưởng. Các làm như sau. Trong tùy chọn, bạn tích vào chế độ:

ATools1.png

 

Bạn chọn “Ẩn Microsoft Excel”, Chọn “Mở CSDL nếu mách khách yêu cầu”. Khi chọn như vậy thì khi khởi tạo máy chủ, Excel của máy chủ sẽ ẩn, và có biểu tượng chương trình ở đáy góc phải màn hình (chỗ có đồng hồ). Nhấp đúp chuột vào biểu tượng thì hiển thị lại. Việc như vậy giúp không gian làm việc không bị ảnh hưởng của Excel máy chủ, tiết kiệm RAM của máy chủ giúp công suất chạy tối ưu.
 
Tại máy chủ, nếu muốn làm Excel, bạn nên mở một chương trình Excel mởi và từ chương trình này bạn Open các file Excel muốn làm việc. Việc này sẽ không làm ảnh hưởng tới tiến trình chia sẻ magnj của Excel máy chủ đang chia sẻ, giúp ổn định. Bạn cần chú ý là Mở chương trình Excel chứ không phải mở file Excel. Tức là máy tính có 2 phần mềm Excel đang chạy.
Với Office 2013 trở lại đây, muốn mở thêm một chương trình Excel thì từ menu “Run” hoặc từ mục tìm kiến ứng dụng gõ “Excel /x”.
ATools2.png
3. Giá đã bao gồm VAT chưa anh?
Trả lời: Giá bản quyền Add-in A-tools anh/chị tham khảo thông tin báo giá phía dưới theo từng gói số lượng. Theo quy định phần mềm là sản phẩm không chịu thuế, Bluesofts vẫn cung cấp hóa đơn đỏ của công ty.
BaoGiaAT2021.png