CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

4 Bài học cơ bản Tạo báo cáo động trong Excel và A-Tools

Hướng dẫn chi tiết "Tạo báo cáo động trong Excel"
Các bạn Excel còn mới biết hoặc đã học Excel nâng cao, VBA mà vẫn chưa giải quyết được tốt công việc làm báo cáo Excel thì thử dành 60 phút để xem chi tiết 2 video bài giảng về tạo báo cáo động trong Excel và Add-in A-Tools. Tôi đảm bảo các bạn sẽ không bỏ lỡ một cơ hội tốt để có một hướng giải quyết công việc nhanh lẹ và chuyên nghiệp hơn. Phương pháp này ai cũng học được!
 
Trước khi thực hành theo 4 video hãy tải file dữ liệu mẫu tại đây

Sửa lỗi mất menu A-Tools

Bài số 1 - Chuẩn hóa CSDL
 

Bài số 2 - Cấu trúc hàm BS_SQL
 

Bài số 3 - Làm báo cáo chi tiết - từ khóa SELECT