CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Sửa lỗi mất menu A-Tools và các lỗi khác

Khi khởi động Excel bị mất menu A-Tools hoặc nhập hàm của A-Tools chính xác mà lỗi "#NAME?" thì bạn cần thực hiện các bước trong clip này.

Lỗi mất menu A-Tools thường do khi làm công thức Excel bị thoát đột ngột. Khi khởi động lại Excel Excel có một thông báo "Disable Add-in" nếu chọn "Yes" thì addin này sẽ không được chạy trong Excel. Kinh nghiệm khi gặp phải bạn phải chọn"No". Khi đã lỗi mất menu A-Tools, bạn hãy thực hiện từ bước 1 đến bước 3 như trong clip dưới đây.
 

Tm lược từng bước:
Bước 1: Bước 1: Chạy "Enable Add-ins Excel"
 


 


(Hãy đảm bảo chương trình "Enable Add-ins Excel" version 2.4 hoặc cao hơn.
Download phiên bản mới nhất tại đây)Bước 2: Nếu vẫn không hiển thị menu "A-Tools" sau khi làm Bước 1 hoặc lỗi công thức "#NAME?". Hãy thực hiện Bước 2 như sau.


(File->Options->Add-ins:
Mange->Disable Items->Go... chọn nút Enable)


 
Tiếp theo: làm quy trình trên vào cửa sổ "Add-ins", chọn Browse chọn tới file "A-Tools.xls"
 
(File->Options->Add-ins:
Mangee->Go...
Add-ins->Browse..., chọn file "A-Tools.xla")

(File->Options->Add-ins:
Mangee->Go...
Add-ins->Browse..., chọn file "A-Tools.xla")

Nếu đã làm 2 bước trên mà vẫn không hiển thị menu "A-Tools" thì thực hiện tiếp bước 3.
 
Bước 3: Chạy Excel "Run as Administrator"

(Làm đi làm lại 1->3 lần, có thể nhiều hơn...)

 Khi bạn chạy Excel theo "Run Administrator" thì phần mềm Unikey có thể phải chạy "Run Administrator" mới gõ được tiếng Việt.

Nếu bạn không muốn chạy Excel theo "Run Administrator" thì thực hiện sửa như sau:

Bước 1:
Gỡ bỏ Add-in A-Tools trong COM Add-ins
+ Gỡ bỏ Chạy Excel bằng cách "Run Administrator"
+ Vào tab "File" -> "Options" -> Add-ins: tại mục Manager:" bấm nút combo chọn "COM Add-ins", chọn nút "Go..."

 

+ Sau khi chọn "Go..." xuất hiện màn hình "COM Add-ins" như dưới đây


Chọn "Add-in A-Tools...." trong danh sách, chọn nút "Remove" để gỡ bỏ. Bấm các nút Ok ở các màn hình còn lại, thoát Excel.

Bước 2: Đăng ký lại Add-in A-Tools

Có hai cách để đăng ký lại:
+ Cách 1: Cài đặt lại Add-in A-Tools. Bạn cứ cài đè lên không ảnh hưởng gì đến các thiết lập đã có từ trước.
+ Cách 2: Đăng ký bằng lệnh DOS theo hướng dẫn dưới đây.
Nhấp chuột phải trên biểu tượng Windows Start (góc đáy bên trái màn hình), chọn "Windows PowerShell (Admin)".


Khi màn hình "Windows PowerShell" hiện ra, bạn hãy nhập các lệnh như dưới đây:

Nếu là Excel 64-bit:
CD C:\Windows\System32 (rồi nhấn phím ENTER)
Regsvr32 AddinATools.dll (ENTER)

Nếu là Excel 32-bit:
CD C:\Windows\SysWow64 (rồi nhấn phím ENTER)
Regsvr32 AddinATools.dll (ENTER)

Nếu lệnh đang ký thành công bạn sẽ thấy một thông báo như dưới đây:
 
(Làm thế nào biết Excel là 32 hay 64-bit?)


Như vậy bạn đã hoàn tất việc đăng ký lại Add-in A-Tools với Windows. Bây giờ bạn mở Excel bình thường là có thể thấy menu "A-Tools" trên Excel.

Chúc các bạn thành công! 

Bài viết bởi
Nguyễn Duy Tuân - Công ty Cổ phần Bluesofts