CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Sửa lỗi không sử dụng được phím tắt CTRL+0 trong Excel

 
 
Trong Excel, những người sử dụng nhiều về Excel, họ có rất nhiều kỹ năng về bàn phím là bởi vì họ nắm rõ được các phím tắt trong Excel. Nhưng có một số trường hợp, một số phím tắt mình không sử dụng được như CTRL+0 (ẩn cột),… Trong khi các bạn vẫn chat, vẫn cmt, nhập liệu trong Word, Powpoint,… Vậy nguyên nhân bạn không sử dụng được một số phím tắt đó trong Excel là do phím tắt đo đã tồn tại trong Windows rồi.
Vậy để khắc vấn đề này các bạn làm theo các bước sau:
Bước 1:  Các bạn vào Start - > chọn tới Control Panel
Bước 2: Click chuột trái vào Clock,Language, and Region

phimtat1-(1).jpg

Bước 3: Các bạn chọn vào Change keyboards or other input methods (Windows 7)

phimtat2.jpg

Bước 4: Tại tab Ketboards and Languages -> các bạn click vào Change Keyboards

phimtat3.jpg

Bước 5: Sau đó tại tab Advanced Key Settings, các bạn click vào Between input languages -> click tiếp vào Change Key Sequence...

phimtat4.jpg

Bước 6: Tại phần Switch Keyboard Layout các bạn tick vào Not Asigned -> click vào Ok

phimtat5.jpg

Sau khi hoàn thành quá trình thiết lập, các bạn trở về môi trường Excel để sử dụng các phím tắt của mình.