CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Sử dụng các Control điều khiển nâng cao trong Excel


Trong thực tế, những người sử dụng Excel , tìm hiểu về  Excel và ứng dụng các công cụ trên Excel còn rất hạn chế. Cũng có một số người tìm hiểu về các điều khiển nâng cao trên Excel, nhưng các bạn chỉ tìm hiểu một mức cơ bản mà không nhìn thấy được những cái chuyên sâu ẩn hiện trong Control.  Dưới đây là một ví dụ cơ bản về control mà khi các bạn tham gia khóa đào tạo Excel cơ bản tại công ty cổ phần Bluesofts thì các bạn sẽ được trải nghiệm.

1-(1).jpg

Để lấy được các control thì chúng ta làm như sau: Vào thẻ Developer -> Insert  và chọn kiểu control bạn cần.

2.jpg

Khi đấy chúng ta có được control như chúng ta cần, để điểu chỉnh control các bạn click chuột phải vào control, chọn Format control

3.jpg

Khi chọn xong, sẽ hiện thị ra Form control các bạn làm tiếp bước sau, vào phần control:và chọn địa chỉ nhận giá trị control tại Cell Link để khi chúng ta dùng công thức làm điều kiện hiễn thị, tại phần Input range chính là vùng dữ liệu với control combo box để xổ ra một danh sách như mong muốn.

4.jpg

Khi hoàn thành các bạn chon ok để nhận kết quả
 Tải file ví dụ tại đây: Download