CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hướng dẫn tạo và sử dụng Table trong Excel

 Trong Excel, việc sử dụng name trong Excel là công việc không thể thiếu của các chuyên gia khi thiết kế file Excel để quản trị, làm báo cáo, ... Thông thường, người dùng thường đặt name cố định hoặc rộng hơn phạm vi vùng dữ liệu, việc làm này sẽ làm ảnh hưởng tới dung lượng và dữ liệu trong file. Trong khi đó, Excel đã có một ứng dụng name động mà rất ít người dùng biết đến đó là Table. Mà name của table này chỉ bao quanh vùng dữ liệu, khi nhập thêm dữ liệu thì table tự động mở rộng bao gồm cả vùng dữ liệu vừa nhập.
Cách tạo table và ý nghĩa từng nút lệnh trong table.
Bước 1: Tạo Table: Bôi đen vùng dữ liệu bao gồm cả tiêu đề -> vào menu Insert -> Table (phím tắt là CTRL+ T)
table4.png
Bước 2: Khi các bạn chọn vào Table -> khi đó sẽ hiển thị bảng Create Table::
Where is the data for your table? (dữ liệu cho bảng của bạn ở đâu?): Vùng dữ liệu để bạn đưa vào table
table2.png
Bước 3: Khi các bạn chọn vào OK thì có bảng dữ liệu như sau:
table3.png
Ở đây các bạn cần chú ý các chức năng như sau:
+ Propties
   - Table name: Tên bảng bao quanh vùng dữ liệu
   - Resize table: Thay đổi độ rộng vùng dữ liệu của table
+ Tools
   - Sumarize with PivotTable: Dùng PivotTable để để tông hợp dữ liệu
   - Remove Duplicates: Xóa vùng dữ liệu trùng lặp, lọc ra danh sách duy nhất
   - Convert to Range: Chuyển bảng dữ liệu về dữ liệu thông thường (xóa Table)
+ Extemal table Data
   - Export: Xuất dữ liệu ra ngoài
   - Refresh: Cập nhật lại vùng dữ liệu
+ Table stytle Options
   - Header Row: Ẩn/hiện tiêu đề của bảng.
   - Total Row: Ẩn/hiện hàng tính tổng ở cuối bảng.
   - First Column: Hiển thị định dạng đặc biệt cho cột đầu tiên của bảng.
   - Last Column: Hiển thị định dạng đặc biệt cho cột cuối cùng của bảng.
+ Table style: Chọn kiểu hiển thị của bảng dữ liệu
Để tìm hiểu thêm nhiều kiến thức bổ ích, các bạn tìm hiểu thêm tại khóa đào tạo Excel nâng cao của công ty cổ phần Bluesofts.
Xem đầy đủ nội dung khóa học tại đây:  http://bluesofts.net/daotaothuchanh/daotaoexcelnangcao.html