CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hướng dẫn cài đặt VBA trong Excel

Với những bạn chỉ dùng những hàm excel thuần túy, những hàm đã có trong excel thì không ảnh hưởng gì tới việc cài đặt Visual Basic for Applications (VBA) trong Office. Nhưng với những bạn muốn tìm hiểu sâu hơn, muốn tự tạo ra các mẫu báo cáo chỉ bằng click chuột vào nút bấm, muốn tạo ra các bộ hàm dành riêng trên excel để hỗ trợ cho nhu cầu công việc của mình. Hoặc những bạn lên mạng tải những mẫu file đã thiết kế bằng VBA để về sử dụng, thì sẽ có một số trường hợp các bạn mở nhưng không chạy được code trong file. Một trong những trường hợp không chạy được code mà bạn copy về, dù những người khác vẫn chạy bình thường là do Office của bạn chưa cài đặt phần (VBA).
Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt thêm phần VBA trong Office để các bạn sử dụng được các file có lập trình VBA. Các bước cài đặt như sau:
Bước 1: Các bạn tắt tất cả các chương trình Office đang mở (Excel, word, powpoint,...)  rồi mới vào "Control Panel" trên máy tính của các bạn -> tại phần "Programs" -> các bạn click vào "Uninstall a program".
cai_VBA0-(5).png

Bước 2: Khi các bạn đã vào phần "Programs and Features", tại đây các bạn lăn chuột xuống để chọn tới Microsofts Office mà bạn đang cài đặt, các bạn tick vào tên Office -> rồi click tiếp vào "Change" -> khi đó sẽ hiển thị bảng thông báo "Microsoft Office..." -> tại đây các bạn tick vào "Add or Remove Features" -> sau đó click vào "Continue" để tiếp tục vào menu cài đặt.
cai_VBA3-(1).png

Bước 3: Trong cửa sổ vừa mở lên, các bạn click vào dấu "+" tại "Office Shared Features" -> khi đó các bạn nhìn xuống dưới tại phần "Visual Basic for Applications" -> các bạn tick vào "Run from My Computer" -> các bạn click vào "Continue" để tiến hành cài đặt. 
cai_VBA4.png
Sau khi hoàn thành cài đặt, các bạn mở file Excel có chứa lập trình VBA lên để sử dụng như các file thông thường khác.