CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hướng dẫn xử lý dữ liệu Merge Cell trong Excel

 Thông thường người dùng nhập liệu rất hay xảy ra tình trạng dùng Merge Cell trong bảng dữ liệu nguồn. Điều này có thể phát sinh các rủi ro như sau:
- Filter thiếu giá trị
- Sort lỗi
- Làm công thức kết quả trả về sai, thiếu
- Pivot Table trả về kết quả nhiều dòng Blank
- VBA, Power Pivot, Query...lỗi hoặc khó thực thi
Videos dưới đây sẽ hướng dẫn người dùng 02 cách xử lý dữ liệu Merge và Fill Value trong Excel:
Cách 1: Dùng Phím tắt
Cách 2: Dùng công thức với hàm IF

***

Đăng ký tham gia khóa học: Excel nâng cao cho người đi làm