CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Lập trình VBA chặn user kết nối tới máy chủ...

Thg11, 30/2021

Đây là giải pháp chia sẻ Excel qua mạng mà user tự động bị chặn vào một ngày giờ nào đó. Giải pháp lập trình mở rộng tính năng của Add-in A-Tools. Lập...
Chi tiết...
Lập trình VBA với BSImage tạo hoạt hình

Thg11, 11/2021

How to use BSImage Download Source...
Chi tiết...
Lập trình VBA nhúng Zalo vào Excel với...

Thg9, 6/2021

Lập trình VBA nhúng ứng dụng Zalo vào trong Excel để bạn vừa làm việc vừa chat cùng Zalo thuận tiện, hoặc "ai đó" không thấy bạn đang mở Zalo, chỉ là...
Chi tiết...
Công tác sắp xếp chứng từ gốc

Thg8, 17/2021

[Sưu tầm] Hàng ngày kế toán chúng ta luôn phải đối mặt với hàng trăm loại chứng từ khác nhau, vật lộn với một đống sổ sách hỗn độn... Và không ít bạn...
Chi tiết...
Lập sổ tổng hợp N-X-T- Ứng dụng công thức...

Thg8, 17/2021

Trong công tác quản lý vật tư, hàng hóa trong kho chúng ta cần phải làm thẻ kho, báo cáo tổng hợp nhập-xuất-tồn để quản lý tình hình biến động của vật tư, hàng...
Chi tiết...
Tổ hợp phím tắt tiện dụng trên Excel

Thg8, 16/2021

STT TỔ HỢP PHÍM TẮT TÁC DỤNG EXCEL (Sưu Tầm) 1 F2 Sửa công thức 2 F5 Di chuyển đến địa chỉ ô 3 F7 Kiểm tra lỗi chính tả tiếng anh 4 F12 Lưu tài liệu...
Chi tiết...