CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Sử dụng hóa đơn cũ ra sao?

Nhiều doanh nghiệp đang loay hoay với lượng hóa đơn còn tồn quá nhiều, nếu phải hủy theo quy định mới thì lãng phí, vì nội dung hóa đơn mới không khác mấy hóa đơn cũ.

Chúng tôi đã chuyển các thắc mắc của bạn đọc đến bà Trần Thị Lệ Nga, Trưởng phòng Tuyên tuyền hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế TPHCM, giải đáp theo yêu cầu.

Hóa đơn mua: Gia hạn sử dụng thêm 1 quý

Doanh nghiệp chúng tôi rất nhỏ và theo quy định, doanh nghiệp siêu nhỏ được tiếp tục mua hóa đơn trong năm 2011. Tôi muốn hỏi, việc xác định doanh nghiệp siêu nhỏ như thế nào?

Doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp có số lượng lao động từ 10 người trở xuống. Số lượng lao động của doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định là lao động sử dụng thường xuyên của doanh nghiệp và lao động đang làm việc theo bảng chấm công của doanh nghiệp, bao gồm số lao động giao kết hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên, kể cả số lao động đang nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; cán bộ quản lý doanh nghiệp và cán bộ chuyên trách của các tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp.

Tại thời điểm mua hóa đơn, doanh nghiệp kê khai số lượng lao động sử dụng thường xuyên của doanh nghiệp là số lượng lao động sử dụng thường xuyên bình quân của tháng trước tháng mua hóa đơn. Cách xác định số lượng lao động sử dụng thường xuyên bình quân của tháng được hướng dẫn cụ thể tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 40/2009/TT-BLĐTBXH.

Tuy nhiên, doanh nghiệp siêu nhỏ tự xác định số lượng lao động thường xuyên theo hướng dẫn của luật và phải tự chịu trách nhiệm về việc kê khai số lượng lao động khi mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Số hóa đơn chúng tôi mua của cơ quan thuế đến nay vẫn chưa sử dụng hết, chúng tôi muốn tiếp tục sử dụng phải làm thủ tục thế nào?

Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện kiểm kê để xác định hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành mình đã mua. Nếu doanh nghiệp không có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn còn lại thì thực hiện hủy hóa đơn và tiến hành tạo hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn mới theo hướng dẫn tại Thông tư 153.

Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì đăng ký hóa đơn tiếp tục sử dụng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.12, phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 153) để được tiếp tục sử dụng. Thời hạn gửi đăng ký chậm nhất đến ngày 20-1-2011. Tuy nhiên, việc tiếp tục sử dụng chỉ trong vòng 1 quý đầu của năm 2011 (tức đến hết ngày 31-3-2011). Nếu hết thời hạn trên, tổ chức, hộ, cá nhân vẫn chưa sử dụng hết hóa đơn cũ, vẫn phải hủy số hóa đơn này và phát hành hóa đơn mới theo quy định tại Thông tư 153.

Hóa đơn tự in: Có thể tiếp tục sử dụng

Công ty chúng tôi thuộc trường hợp tự in hóa đơn từ trước (theo hướng dẫn tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 89/2002/NĐ-CP), đến nay hóa đơn vẫn chưa sử dụng hết, nếu giờ phải hủy để in lại theo quy định mới của Thông tư 153 thì lãng phí quá, do nội dung hóa đơn in lại cũng không khác hóa đơn cũ. Chúng tôi có thể tiếp tục sử dụng cho hết số hóa đơn đã tự in trước đây được không?
Trong trường hợp doanh nghiệp đã tự in (đặt in) hóa đơn trong năm 2010 với số lượng lớn, đã xin gia hạn sử dụng tiếp đến hết ngày 31-3-2011 nhưng vẫn chưa sử dụng hết hóa đơn đã tự in (đặt in) và có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì đề nghị Cục Thuế rà soát trong quý 1-2011, nếu mẫu hóa đơn doanh nghiệp tự in (đặt in) trong năm 2010 vẫn đủ các tiêu thức bắt buộc như (tên loại hóa đơn; số thứ tự; tên, địa chỉ, mã số thuế người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế người mua; tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ thành tiền ghi bằng số và bằng chữ; người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn; tên tổ chức nhận in hóa đơn) đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC thì Cục Thuế đề nghị doanh nghiệp thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 153/2010/TT-BTC để tiếp tục sử dụng.