CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

29.000 doanh nghiệp siêu nhỏ được mua hóa đơn đến hết 2011

Ông Thái Dũng Tiến, Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết, 29.000 doanh nghiệp siêu nhỏ trên địa bàn được mua hóa đơn đến hết năm 2011.

Từ nay đến cuối năm 2010, Cục thuế Hà Nội cũng chỉ đạo bộ phận bán hóa đơn tại Cục và 29 chi cục trực thuộc tăng cường cán bộ và thiết bị, đáp ứng kịp thời khối lượng lớn doanh nghiệp đến mua hóa đơn. Đặc biệt, Cục tổ chức làm việc cả ngày thứ bảy và chủ nhật.

Theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, từ ngày 1/1/2011, các tổ chức, cá nhân kinh doanh có mã số thuế được đặt in hóa đơn để sử dụng trong kinh doanh. Cục Thuế địa phương được đặt in hóa đơn để bán hoặc cấp cho các tổ chức, cá nhân.

Nhưng do tình trạng quá tải của các nhà in và khó khăn của doanh nghiệp trong việc in hóa đơn nên Bộ Tài chính đã gia hạn có doanh nghiệp được mua hoá đơn đến 31/3/2011.
--

* Doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp có số lao động bình quân dưới 10 người.