CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hướng dẫn làm kế toán trên phần mềm A-Excel Bài 2 - Tạo CSDL và nhập dư đầu kỳ

Các hướng dẫn chi tiết từ bước cài đặt phần mềm, tạo công ty mới, tạo danh mục, số dư đầu kỳ cho phần mềm kế toán A-Excel

NỘI DÙNG VIDEO GỒM:
+ Cài đặt phần mềm kế toán A-Excel
+ Tạo cơ sở dữ liệu  - Công ty mới
+ Thiết lập tham số hệ thống
+ Tạo danh mục
+ Nhập số dư đầu kỳ
+ Kiểm tra cân đối phát sinh
 

BÀI HỌC LIÊN QUAN:
Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán A-Excel - Bài 1