CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Sổ kế toán trên Excel tự động siêu linh hoạt

 
Bluesofts xin giới thiệu các bạn bộ sổ kế toán siêu anh và linh động, thiết kế khoa học, dễ ứng dụng. Chỉ cần nhập mã danh mục, nhập chứng từ là các sổ tự lên số liệu...

(*) Kiến thức để làm ra bộ sổ này là khóa học "Báo cáo động trong Excel và Add-in A-Tools".
http://bluesofts.net/daotaothuchanh/dao-tao-ky-thuat-tao-bao-cao-dong-trong-microsoft-excel-va-add-in-a-tools.html