CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Tạo hóa đơn với công thức lấy dữ liệu từ sheet khác, in liên tục: SQL trong Excel TỐC ĐỘ NHANH


Video này hướng dẫn các bạn tạo hóa đơn tính tiền dịch vụ tour đơn giản, không cần dùng nhiều hàm Excel, cho phép in liên tục hóa đơn. Đây là phương pháp làm file Excel chạy nhanh, giảm dung lượng rất nhiều.

Nội dung video gồm:
+ Tạo hóa đơn, dữ liệu lấy từ hai sheet
+ Tạo danh sách chọn có tìm và lọc nhanh
+ In liên tục nhiều hóa đơn trên một sheet.