CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hướng dẫn thiết lập phân vùng khi chia sẻ file excel qua mạng lan hoặc internet bằng add-in atools

  
 
Đối với nhu cầu làm viêc online trên Excel cho phép nhiêu người người cùng nhập liệu và sử dụng qua mạng LAN hoặc Internet, kết nối nối vào các bảng tính, hay các vùng dữ liệu trên Excel. Tuy nhiên khi chia sẻ cho nhiều người cùng làm việc nếu các bạn muốn phân quyền để tạo ra các vùng nhập liệu trên cùng một sheet và bạn muốn thiết lập phân quyền để các máy khách khi kết nối vừa có thể nhìn thấy dữ liệu của các bộ phận để tương tác nghiệp vụ với nhau hoặc khi chia sẻ bạn muốn thiết lập phân quyền ẩn đi các cột dữ liệu để bảo mật thông tin kinh doanh hoặc bạn muốn ghi lại lịch sử nhập liệu của các User và ghi lại thời gian nhập liệu của các User. Trong bài viết ngày hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một giải pháp giúp các bạn có thiết lập phân quyền khi bạn chia sẻ File Excel qua mạng LAN, Internet.
Khi bạn tạo ra các phân vùng này sẽ kiểm soát vùng làm việc của các User trong vùng dữ liệu mà bạn phân quyền các bước tạo vùng chi tiết như sau:
Bước 1: Vào A-Tools, chọn "Tạo máy chủ" để khởi tạo máy chủ và bắt đầu làm việc.
Bước 2: Vào Menu Atools/ Quản trị máy chủ.

 

1.jpg

Bước 3: Tại giao diện quản trị máy chủ/Chọn File Excel muốn tạo phân vùng làm việc/Tạo chia sẻ/Tạo vùng để chia sẻ
2.jpg

 

Bước 4: Chọn phân vùng làm việc/OK/Chọn Đồng ý (Nếu bạn muốn tất cả các máy khách đều có thể mở vùng dữ liệu) ngược lại bạn chọn Không để tự thiết lập phân quyền.

3.jpg
4.jpg
Bước 5: Chọn phân vùng muốn thiết lập/chọn các vùng dữ liệu muốn thiết lập (Cột ghi ngày, giờ máy chủ, cột phê duyệt, ẩn cột, ẩn dòng, khóa sheet,…/Chấp nhận
5.jpg

Trên đây Bluesofts đã hướng dẫn các bạn cách tạo ra các phân vùng nhập liệu cũng như cách thiết lập nhập liệu cho các phân vùng này. Để thực hiện chức năng chia sẻ File Excel qua mạng LAN, Internet cho nhiều người cùng sử dụng đây là sự kết hợp tuyệt vời giữa Excel và Add-In ATools vừa khai thác tất cả tính năng mà Excel đang có vừa cung cấp thêm các giải pháp nền về chạy mạng, hay tạo báo cáo bằng ngôn ngữ SQL giúp bạn có thể dễ dàng biến File Excel thuần túy thành các giải pháp công nghệ đáp ứng theo nghiệp vụ đặc thù của từng doanh nghiệp.

 

 

 

 

 
máy chủ.