CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hướng dẫn tạo báo cáo phân nhóm GROUP có nhiều cấp trong Excel và A-Tools linh động hơn Subtotal Bài 1


Hướng dẫn cách làm báo cáo trên Excel vừa chi tiết vừa GỘP NHÓM giống Subtotal nhưng RẤT ĐỘNG và NHIỀU CẤP.. Đây là phương pháp dùng hàm BS_SQL với các từ khóa hỗ trợ GROUP, FOOTER. Khi báo cáo phân nhóm được tạo ta sẽ thấy dữ liệu được chia theo nhóm với các cấp độ - level.

Video hướng dẫn chi tiết: