CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hướng dẫn tạo báo cáo động trong Excel: Trích xuất ngược dữ liệu - Drill-down và Add-in A-Tools

 Đây là phương pháp tạo báo cáo có tính quản trị thông mình, rất phù hợp cho những người quản lý, làm tổng hợp dữ liệu, kiểm soát số liệu,... Đây là giải pháp linh hoạt, chạy nhanh, tự động hóa, tác nghiệp cao trong Excel và Add-in A-Tools.
Những gì tôi demo trong video dưới đây là không dùng VBA. Theo quan điểm không phải ai cũng học lập trình được, thời gian cần hoàn thành sớm công việc. Bluesofts đã tạo ra một công nghệ trong Excel là Add-in A-Tools kèm với khoá đào tạo phương pháp tổ chức CSDL, kết nối dữ liệu, truy vấn để làm báo cáo động, tạo hiệu ứng tương tác động giữa các báo cáo. Chỉ trong 6 bài học quan trọng của Công ty cổ phần Bluesofts, bạn sẽ tự mình thiết kế được bộ báo cáo quản trị trong Excel mà bình thường bạn phải mất nhiều năm tháng học Excel và VBA và thực sự công việc của bạn đã được đáp ứng hay không còn là câu hỏi đầy nghi ngờ...