CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hướng dẫn tạo Báo giá có hình ảnh trong Excel và Add-in A-Tools - Nhập liệu nâng cao có ảnh


Bài hướng dẫn chi tiết cách để tạo bản báo giá cho phép tìm kiếm các mặt hàng và chèn ảnh tự động vào bảng tính Excel. Không cần lập trình VBA, chỉ cần cài Add-in A-Tools Free là xong. Đây chính là việc sử dụng chức năng Nhập liệu nâng cao kết hợp hàm BS_PIC của Add-in A-Tools. Cho phép tìm kiếm vài trăm ngàn dòng dữ liệu tốc độ vẫn nhanh. Kiến thức để tạo ra file Excel báo giá có hình ảnh:
+ Hàm Vlookup + Hàm BS_PIC + Thiết lập Nhập liệu nâng cao trong A-Tools có hình ảnh
Video hướng dẫn chi tiết

Download file Excel và dữ liệu nguồn thực hành theo hướng dẫn