CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hướng dẫn hàm BS_T_ACCOUNT tạo tài khoản chữ T động trong Excel

Trong Excel việc tạo công thức để lấy tài khoản chữ "T" là rất khó khăn, đòi hỏi phải có kỹ năng cao, tuy nhiên kết quả làm khó mà được như ý muốn. Với hàm BS_T_ACCOUNT trong Add-in A-Tools cho phép bạn tạo tài khoản chữ "T" một cách dễ dàng, nhanh và linh động.


Video hướng dẫn chi tiết
Liệt kê giao dịch chi tiết

Hướng dẫn tổng hợp theo từng tài khoản