CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

5 bước tạo báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn trong Excel chỉ bằng chuột với Add-in A-Tools


Tạo báo cáo tổng hợp Nhập Xuất Tồn trong Excel bằng phương pháp đơn giản và dễ nhất - KHÔNG DÙNG các hàm Excel như SumIf, Vlookup, If hay công thức mảng, chỉ dùng Add-in A-Tools bằng phương pháp kéo thả.
Video hướng dẫn chi tiết từng bước