CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

 
Phần mềm cho phép tạo QRcode cho chuyển khoản nhanh Napas247 hoặc văn bản bất kỳ. Phần mềm cho phép tạo theo chuẩn API của VietQR (bắt buộc máy kết nối internet) hoặc tạo theo mẫu riêng - không yêu cầu kết nối internet). Phần mềm hoàn toàn miễn phí.


Tính năng
 
Phần mềm BS QRcode Creator cho phép bạn tạo mẫu QRcode với các tính năng chính nhu sau:

+ Tùy chỉnh màu sắc
+ Thêm/ xóa ảnh logo trên cùng
+ Thêm/xóa ảnh ở chính giữa QRcode
+ Tạo đường bao viền vuông góc hay bao tròn
+ Tạo mẫu QRcode theo các style giống VietQR
* Print: Hiển thị ảnh banner, thông tin tài khoản, nội dung CK, tên ngân hàng.
* Compact: Hiển thị ảnh banner và logo ngân hàng.
* Compact2: Hiển thị ảnh banner và logo ngân hàng.
* QR_Only: Chỉ hiển thị QRcode.
 
+ Các QRcode tạo ra lưu lại vào danh sách. Danh sách cho phép sắp xếp theo các trường thông tin: Tên tài khoản, tên ngân hàng, số tài khoản/thẻ, chủ sở hữu,...
 

Các hình ảnh và video hướng dẫn sử dụng

(Tạo QRcode nhanh không cần kết nối internet)
 

(Tạo QRcode theo VietQR API, máy tính phải kết nối internet)(Tạo QRcode cho văn bản bất kỳ - Hỗ trợ unicode)