CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

 
Quét mã vạch trên thiết bị di động và gửi tới máy tính bằng phần mềm "BS Barcode To PC".
 
Thay vì phải mua thiết bị quét mã vạch, bạn có thể sử dụng điện thoại di động để quét mã vạch vào máy tính rất tiện lợi.
 
Chúng tôi cung cấp 2 ứng dụng kết hợp làm việc này trên điện thoại và máy tính:
 
1. BS Barcode To PC là ứng dụng được cài đặt trên thiết bị di động chạy hệ điều hành iOS và Android. Phần mềm này là miễn phí.
Các tính năng chính bao gồm:
+ Quét mã vạch
+ Gửi về máy tính (nếu kết nối với ứng dụng BS Barcode Server trên máy tính).
+ Sao chép dữ liệu mã vạch vào bộ đệm


(App "BS Barcode To PC" chạy trong iOS, Android download miễn phí trên App Store, Google Play Store)

Download BS Barcode To PC miễn phí trên Store

   

2. BS Barcode Server là ứng dụng chạy trên máy tính với các hệ điều hành Windows hoặc MacOS.
Chỉ khi bạn cần quét barcode từ điện thoại vào máy tính mới phải cài đặt phần mềm này. Các tính năng chính bao gồm:
Các tính năng miễn phí:
+ Nhận mã vạch từ thiết bị di động. Thiết bị di động phải cài đặt ứng dụng "BS Barcode To PC" và kết nối với ứng dụng này qua giao thức mạng hoặc bluetooth (Miễn phí).
+ Cho phép nhiều thiết bị gửi mã vạch cùng lúc. (Miễn phí)
+ Lưu baccode thành danh sách trong ứng dụng. (Miễn phí)
+ Sao chép dữ liệu mã vạch vào clipboard (Miễn phí).
Các tính năng tính phí - Registered Account
+ Xuất dữ liệu từ danh sách sang file CSV.
+ Dữ liệu mã vạch được đẩy vào cửa sổ bằng con trỏ chỉnh sửa.

(*) Tạo tài khoản hoàn toàn miễn phí. Thời gian sử dụng đầy đủ tính năng là 15 ngày. Sau khi hết thời gian, người dùng vẫn chạy phần mềm với tính năng hạn chế.(BS Barcode Server chạy trên Windows) 
(BS Barcode Server chạy trên MacOS)

Giá bán BS Barcode Server (chạy trên máy tính) - Registered Account

 • Kết nối 1 điện thoại/thiết bị di động: 500K đồng/năm
 • Kết nối 5 điện thoại/thiết bị di động: 1.000K đồng/năm
 • Kết nối 10 điện thoại/thiết bị di động: 2.000K đồng/năm
 • Không giới hạn thiết bị di động: 3.000 đồng/năm.
 • Code-128, Code-128B, Code-2of5 Interleaved, Code-39, Code-93
  GS1-128 (UCC/EAN-128)
  EAN-8, EAN-13, EAN-14, EAN-128
  EAN-8 Composite Symbology, EAN-13 Composite Symbology
  UPC-A, UPC-E, UPC-A Composite Symbology, UPC-E Composite Symbology
  QR Code, QR Code (Mobile/Smartphone)
  Data Matrix, Royal Mail Mailmark 2D
  GS1 QR Code, GS1 DataMatrix (not very accurate)
 •  

Thông tin tác giả Nguyễn Duy Tuân - Công ty Cổ phần Bluesofts 


Email support: support@bluesofts.net