CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Các hàm tài chính trong Excel

Thg8, 16/2021

Trong các hàm tính toán trong excel cung cấp nhiều loại hàm dùng để tính toán liên quan đến chứng khoán, tài sản, khoản vay, lãi suất, ... Và các hàm tài chính...
Chi tiết...
Kỹ thuật lập trình mạng trong Excel VBA và...

Thg8, 12/2021

Loại bài hướng dẫn lập trình mạng trong Excel với mô hình Client-Server với Add-in A-Tools. Chỉ cần có kiến thức VBA là bạn sẽ tạo ra được ứng dụng Excel chạy...
Chi tiết...
Lập trình VBA cập nhật công thức tại máy...

Thg8, 12/2021

Việc cập nhật lại công thức nhằm nhận lại giá trị mới trước khi các công thức sử dụng vùng dữ liệu cập nhật là quan trọng. Để tự động việc này chua ta viết...
Chi tiết...
Hướng dẫn tạo danh sách duy nhất bằng A-Tools

Thg8, 12/2021

Trong thực tế, để dùng công thức Excel lọc ra danh sách duy nhất của một đối tượng nào đó, chúng ta cần phải có nền tảng công thức chắc chắn, biết vận dùng...
Chi tiết...
Quản lý tạm ứng hoàn ứng bằng Excel

Thg8, 12/2021

Khoản tạm ứng là một khoản tiền hoặc vật tư do doanh nghiệp giao cho người nhận tạm ứng để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hoặc giải quyết một công...
Chi tiết...
Hướng dẫn tạo báo cáo động trong Excel:...

Thg8, 4/2021

Đây là phương pháp tạo báo cáo có tính quản trị thông mình, rất phù hợp cho những người quản lý, làm tổng hợp dữ liệu, kiểm soát số liệu,... Đây là giải pháp...
Chi tiết...