CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Đào tạo Lập trình VBA trong Excel Nâng Cao LEVEL2

Khóa học “Lập trình VBA trong Excel nâng cao LEVEL 2” cung cấp các kiến thức nâng cao và toàn diện về các kỹ thuật lập trình VBA trong Excel. Học hết 10 chuyên đề các học viên có một lượng kiến thức rất lớn về lập trình trong Excel, can thiệp sâu vào từng đối tượng của ứng dụng, tương tác với các phần mềm bên ngoài Excel, kỹ thuật tạo Add-ins, COM Add-ins trong Excel,… Mỗi chuyên đề sẽ giải quyết triệt để về một dạng kỹ thuật lập trình VBA trong Excel. Lớp học này dành cho các bạn muốn tự xây dựng được một phần mềm trong Excel hoàn chỉnh từ khâu thiết kế đến khâu đóng gói sản phẩn.

Tên học viên
Email

Địa chỉ hộp thư để Trung tâm liên hệ

Số điện thoại

Trung tâm liên hệ theo số máy của bạn

Ngành học hoặc đang làm

Giúp cho chúng tôi sắp xếp lớp theo khối chuyên môn nếu cần


Bạn hãy chọn thời giờ học bắt đầu có thể

Những yêu cầu khác về khóa học

Thông tin này giúp chúng tôi sắp xếp lớp phù hợp với học viên

Đăng ký
Thông tin xác nhận đăng ký gửi trong email của bạn. Nếu bạn không nhận được email hãy kiểm tra trong khu vực "Spam".