CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Tổ hợp phím tắt tiện dụng trên Excel


STT TỔ HỢP PHÍM TẮT TÁC DỤNG EXCEL (Sưu Tầm)

1 F2 Sửa công thức
2 F5 Di chuyển đến địa chỉ ô
3 F7 Kiểm tra lỗi chính tả tiếng anh
4 F12 Lưu tài liệu với tên khác
5 Ctrl + Space (phím cách) Bôi đen toàn bộ cột
6 Shift + Space (phím cách) Bôi đen toàn bộ hàng
7 Ctrl + 0 Ẩn cột hoặc một số cột được chọn
8 Ctrl + 9 Ẩn dòng hoặc một số dòng được chọn
9 Ctrl + 1 Mở hộp thoại Format Cells
10 Ctrl + - (dấu trừ) Xóa hàng hoặc cột
11 Ctrl + Shift + + (dấu cộng) Thêm hàng hoặc dòng
12 Ctrl + ; (dấu chấm phẩy) Nhập ngày hiện tại
13 Ctrl + Shift + ; (dấu chấm phẩy) Nhập giờ hiện tại
14 Ctrl + ' (dấu phẩy trên) Copy và sửa công thức từ ô phía trên nó
15 Ctrl + A Bôi đen toàn bộ vùng
16 Ctrl + B Bật/tắt chữ đậm
17 Ctrl + I Bật/tắt chữ nghiêng
18 Ctrl + U Bật/tắt chữ gạch chân đơn
19 Ctrl + F Tìm kiếm ký tự/cụm từ
20 Ctrl + G Di chuyển đến địa chỉ ô
21 Ctrl + H Tìm kiếm và thay thế ký tự/cụm từ
22 Ctrl + K Tạo liên kết (link)
23 Ctrl + W Đóng File
24 Ctrl + C Sao chép (copy) nội dung đã chọn (bôi đen)
25 Ctrl + X Cắt đoạn nội dung đã chọn (bôi đen)
26 Ctrl + V Dán (Paste) tài liệu (nội dung đã sao hoặc cắt)
27 Ctrl + Z Bỏ qua lệnh vừa làm
28 Ctrl + N Tạo File mới
29 Ctrl + O Mở File đã có
30 Ctrl + S Lưu nội dung File
31 Ctrl + P In ấn File
32 Ctrl + R Copy công thức (số liệu) sang một hoặc nhiều ô bên cạnh phải
33 Ctrl + D Copy công thức (số liệu) xuống một hoặc nhiều ô bên dưới
34 Ctrl + dấu ngã (phía dưới chữ Esc) Mở/tắt toàn bộ công thức trong bảng tính
35 Ctrl + F2 Xem hình ảnh nội dung File trước khi in
36 Ctrl + F1 Mở/Ẩn thanh công cụ
37 Ctrl + F3 Bật hộp thoại Name Manager (hộp thoại ẩn công thức hoặc vùng)
38 Ctrl + F4 Tắt hộp thoại đang làm việc
39 Ctrl + Home Về đầu trang
40 Ctrl + End Về cuối trang
41 Ctrl + Pg Up Chuyển sang Sheet phía trước
42 Ctrl + Pg Dn Chuyển sang Sheet phía sau
43 Ctrl + Shift + Space (phím cách) Bôi đen toàn bộ Sheet
44 Ctrl + Shift + F Mở hộp thoại Format Cells
45 Ctrl + Shift + U Bật/tắt mở rộng thanh công thức Fx
46 Ctrl + Shift + 7 Bo viền vùng được chọn
47 Ctrl + Shift + - (dấu trừ) Xóa viền vùng được chọn
48 Alt + F4 Tắt hộp thoại đang làm việc
49 Alt + F8 Mở hộp thoại Macro
50 Alt + 2 Mở lịch sử lệch làm trước đó
51 Alt + = Mở công thức SUM
52 Alt + ' Bật hộp thoại Style (lựa chọn các Tab trong hộp thoại Format Cells)
53 Alt + Shift + F1 Tạo thêm Sheet mới
54 Alt + Tab Chuyển đổi cửa sổ làm việc
55 Alt + mũi tên xuống Xổ ra danh sách trong Filter
56 Pg Up Lên một đoạn trong trang
57 Pg Dn Xuống một đoạn trong trang
58 Tab Sang phải từng ô
59 Shift + Tab Sang trái từng ô
60 Shift + Enter Lên trên từng ô