CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Lập trình Delphi kết nối tới các phần mềm Excel và Word

 Video demo cách tôi có thể lập trình Delphi cho phép kết nối với các phần mềm Excel, Word... Phần mềm biên dịch trên Delphi là độc lập.
Có một số bạn làm Excel sẽ khó xác định học VBA hay học Delphi sau khi xem các kiến thức tôi chia sẻ? 
Các bạn muốn làm việc với Excel thì CẦN HỌC Excel, VBA. Khi học VBA các bạn sẽ dễ dàng nắm bắt được nguyên lý làm việc của các object/class của Excel, Word từ đây chủ động tạo nhanh ứng dụng. Microsoft họ dùng Visual Basic (VB) đễ hỗ trợ và record macro dễ học và tiếp cận nhanh chóng, tài liệu hướng dẫn trên thế giới gốc là VBA. Khi bạn cần một công cụ hay ngôn ngữ lập trình mạnh hơn nữa để làm việc với Excel thì khi đó chọn Delphi hay ngôn ngữ nào khác cũng được. Nếu bạn học Delphi và can thiệp vào Excel, Word thì vẫn phải có hiểu biết và kiến thức về VBA khi đó sẽ mới dễ dàng viết phần mềm còn không sẽ rất khó khăn.
Nói tóm lại, nếu bạn muốn học Delphi để viết phần mềm cho Excel thì cần học VBA trước, nhưng học tại Bluesofts hay một đơn vị có uy tín cùng hệ thống kiến thức đào tạo chuẩn dễ dàng học tiếp theo các công nghệ cao của chúng tôi nhé! 
 
(*) Các bạn tham khảo đòa tạo VBA tại Bluesofts : http://bluesofts.net/daotaothuchanh/lap-trinh-vba-co-ban-tao-macro.html
 
(*)  Hướng dẫn lập trình Delphi cơ bản