CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hướng dẫn xóa add-in trong Excel bị lỗi sai đường dẫn

Khi cài add-in trong Excel thì Excel sẽ lưu đường dẫn file add-in vào Registry, việc này là Excel tự làm (Office, Windows thường lưu các thiết lập trong Registry). Nếu một lần đã cài rồi sau đó bạn chuyển folder chứa add-in này đi nơi khác hoặc xóa mất thì những lần mở Excel nó sẽ luôn cảnh bảo lỗi không tìm thấy add-in việc này là bình thường và luôn bị nhăc lại khi mở Excel nếu bạn chưa xóa add-in đó để cài lại hoặc hoặc chưa thế lại add-in vào đường dẫn của nó khi cài đặt. Phần dưới đây tôi hướng dẫn cách xóa add-in mà nó bị sai đường dẫn trong Excel (không phải vào Registry của Windows), làm xong bước này thì tiến hành lại quy trình cài đặt add-in như bài trên của tôi là xong (xin nhăc lại là để đướng dẫn ngắn, không nên có dấu).
 
Khi add-in bị sai đường dẫn khi khởi động Excel sẽ xuất hiện màn hình
 
 
 
Để xóa add-in trong mục cài đặt add-ins của Excel làm như sau:
 
+ Vào menu File -> Options
 
+ Trong màn hình Options chọn tab "Add-ins", màn hình bên phải chọn nút "Go..."
 
+ Khi màn hình "Add-ins" hiện ra danh sách các add-in đã cài, bấm chuột vào tên add-in bạn muốn gỡ bỏ, ví dụ "AccHelper" nếu add-innayf bị sai đường dẫn thì Excel sẽ xuất hiện màn hình hỏi có xóa hay không, chọn "Ok" để xóa. Nhấn các nút Ok hoặc Close của các màn hình còn lại.
 
+ Đóng Excel, mở lại Excel rồi thực hiện lại quy trình cài đặt AccHelper như bài trên của tôi.
 

Bài viết bởi: Nguyễn Duy Tuân