CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Lập trình VBA Phần mềm đổi tên file hàng loạt trong folder (Mã nguồn)

 Đổi tên nhiều file trong một hay nhiều thư mục nếu làm bằng tay sẽ mất nhiều thời gian. Với một ứng dụng lập trình bằng VBA chỉ cần một click chuột. Mã nguồn tôi chia sẻ tại bài viết này. Qua mã nguồ bàn hình dùng việc xây dựng một phần mềm nhỏ trên Excel, cách tổ chức code khoa học, định dạng code chuẩn để dẽ đọc và bảo trì.
 
Video demo ứng dụng:
 

(*) Download mã nguồn VBA chương trình đổi tên file hàng loạt
(*) Khóa học lập trình VBA nâng cao Level 1,2 

Tác giả: Nguyễn Duy Tuân