CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Ẩn sheet người dùng không thể unhide để hiện ra

Để bảo vệ bảng tính không cho người khác xem chúng ta cần đặt bảng tính đó Hide, tuy nhiên người khác sẽ vẫn thấy trạng thái chờ Unhide để xem lại. Có một cách để tạo ra nút Unhide luôn mờ - không thể Unhide sheet mặc dù chúng ta đang cho ẩn sheet ở cấp độ cao...

Để ẩn sheet ở mức độ cao không cho unhide sheet trong Excel chúng ta làm các bước như sau:

1. Vào môi trường VBA. Nhấn ALT+F11. Chọn sheet cần ẩn Ta có màn hình dưới đây

+ Chọn tên sheet mà bạn muốn ẩn/hide

+ Cửa sổ Properties phía dưới, chọn Visible là "2 - xlSheetVeryHidden".

2. Khóa môi trường VBA bằng cách đặt mật khẩu VBA (không phải mật khẩu bảng tính nhé.)

Vào menu Tools->VBA Project Properties... làm theo các bước trong hình dưới đây là được.

Sau khi nhấn nút [OK] chúng ta đã cho ẩn sheet mà ở chế độ người dùng không nhìn thấy trạng thái chờ "Unhide".

 

Đây là cách làm bảo mật ở cấp độ cao có sự thiết lập trong môi trường VBA - lập trình trong Excel, ở chế độ người dùng thông thường không thể biết. Nếu bạn muốn gỡ bỏ thuộc tính ẩn mức cao này phải biết mật khẩu VBA, chọn sheet, đặt lại Visible là "-1 - xlSheetVisible".

Tác giả: Nguyễn Duy Tuân - Công ty Cổ phần Bluesofts