CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Sửa lỗi mất menu A-Tools và các lỗi khác

Khi khởi động Excel bị mất menu A-Tools hoặc nhập hàm của A-Tools chính xác mà lỗi "#NAME?" thì bạn cần thực hiện các bước trong clip này.
Lỗi mất menu A-Tools thường do khi làm công thức Excel bị thoát đột ngột. Khi khởi động lại Excel Excel có một thông báo "Disable Add-in" nếu chọn "Yes" thì addin này sẽ không được chạy trong Excel. Kinh nghiệm khi gặp phải bạn phải chọn"No". Khi đã lỗi mất menu A-Tools, bạn hãy thực hiện từ bước 1 đến bước 3 như trong clip dưới đây.

 

Tm lược từng bước:
Bước 1: Bước 1: Chạy "Enable Add-ins Excel"
 


 


(Hãy đảm bảo chương trình "Enable Add-ins Excel" version 2.4 hoặc cao hơn. Download phiên bản mới nhất tại đây)Bước 2: Nếu vẫn không hiển thị menu "A-Tools" sau khi làm Bước 1 hoặc lỗi công thức "#NAME?". Hãy thực hiện Bước 2 như sau.


(File->Options->Add-ins:
Mange->Disable Items->Go... chọn nút Enable)


 
Tiếp theo: làm quy trình trên vào cửa sổ "Add-ins", chọn Browse chọn tới file "A-Tools.xls"
 
(File->Options->Add-ins:
Mangee->Go...
Add-ins->Browse..., chọn file "A-Tools.xla")

(File->Options->Add-ins:
Mangee->Go...
Add-ins->Browse..., chọn file "A-Tools.xla")

Nếu đã làm 2 bước trên mà vẫn không hiển thị menu "A-Tools" thì thực hiện tiếp bước 3.
 
Bước 3: Chạy Excel "Run as Administrator"

(Làm đi làm lại 1->3 lần, có thể nhiều hơn...)

Chúc các bạn thành công! 
Bài viết bởi Nguyễn Duy Tuân - Công ty Cổ phần Bluesofts