You are here:: GIẢI PHÁP PHẦN MỀM Phần mềm miễn phí Add-in Accounting Helper - Đọc số thành chữ trong Excel
 
 
BLUESOFTS - Accounting Helper Chuyển số thành chữ trong Excel

Add-in Accounting Helper - Hàm đọc số thành chữ trong Excel

Chức năng của add-in đọc số thành chữ trong Excel - Add-in Accounting Helper:

+ Cung cấp các hàm Đọc số thành chữ ra tiếng Việt hoặc tiếng Anh trong Microsoft Excel: Hàm

- Hàm VND() đọc tiếng Việt

- Hàm USD() đọc tiếng Anh

+ Chuyển mã văn bản về Unicode

FuncArgs

Các hàm đọc số thành chữ trong Add-in Accounting Helper đều nằm trong Add-In A-Tools.

Tương thích với các phiên bản Microsoft Excel 2000/2002(XP)/2003/2007/2010/2013 với 32-bit, 64-bit.

Phiên bản mới nhất là Add-in Accounting Helper v3.0.0 - 05-06-2017 (dd/MM/yyyy)

"Accounting Helper" là một Add-In XLL (thực chất là DLL), được lập trình trên Delphi và biên dịch ra mã máy, cùng với thuật toán tối ưu nên tiết kiệm được bộ nhớ và làm tăng tốc độ xử lý dữ liệu nhanh nhất. Không bị các phần mệt diệt virus diệt.

 

CẤU TRÚC HÀM

VND(Amount, OutputType, Unit1, Unit2, MUnit2, HasGroupingSymbol)
-> Amount: là số tiền cần chuyển đổi thành văn bản.
OutputType: là một số, nếu giá trị là 1 hàm trả về kiểu chuỗi TCVN3, 2 kiểu chuỗi là VNI, 3 kiểu chuỗi là Unicode - ngầm định (Chỉ dùng từ Excel 2007 trở lên)
-> Unit1: là giá trị kiểu chuỗi, chỉ ra loại đơn vị tiền tệ, ngầm định là "đồng"

-> Unit2: là giá trị kiểu chuỗi, chỉ ra loại đơn vị tiền tệ cho số lẻ, ngầm định là "xu"

-> MUnit2: là con số được nhân với số lẻ của Amount, quy đổi số lẻ từ đơn vị Unit1 sang Unit2, ngầm định giá trị là 1

-> HasGroupingSymbol là giá trị kiểu logic(boolean), nếu là TRUE thì chuỗi kết quả sẽ có dấu phảy (, ) ngăn cách câu, FALSE là giá trị ngầm định không có dấu (, ) ngăn cách.

 

Để cài đặt "Accounting Helper", bạn hãy cài đặt trình tự 2 file Add-In là:

(*) Cài đặt Addin trong Excel97/2000/2002(XP)/2003:
+ Vào menu Tools, chọn Add-Ins

+ Chọn nút "Browse" và chọn lần lượt 2 file.

1- AccHelper.xll

2- AccHelperEx.xla

 

(*) Cài đặt Addin trong Excel2007/2010/2013:
+ Bấm vào nút "Office Button" (nút to, tròn ở góc đỉnh bên trái màn hình)
+ Chọn "Excel Options"
+ Chọn "Add-Ins", màn hình phía bên phải, dưới đáy "Manage:"
chọn "Excel Add-Ins" cuối cùng chọn "Go".
+ Tại màn hình "Add-Ins" bạn làm như với Excel2003 trở về trước.
Bấm chọn "Browse"  và chỉ chọn file AccHelper.xll.

 

 

Ví dụ:

Sau khi cài đặt thành công các bạn chỉ cần làm công thức sau sẽ đọc được số tiền thành chữ. Ví dụ tại ô A1 chưa số tiền là 125000
=VND(A1) sẽ đọc là "Một trăm hai mươi lăm ngàn đồng chẵn"
Nếu đọc tiếng

=USD(A1) sẽ đọc là "One hundred and twenty five thousand dollars only."

Hướng dẫn cài đặt:
 

 

DOWNLOAD

=> Tham gia khóa học Excel Nâng Cao do BLUESOFTS đào tạo