CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hướng dẫn hàm BS_T_ACCOUNT tạo tài khoản chữ...

Thg7, 16/2021

Trong Excel việc tạo công thức để lấy tài khoản chữ "T" là rất khó khăn, đòi hỏi phải có kỹ năng cao, tuy nhiên kết quả làm khó mà được như ý muốn....
Chi tiết...
Hướng dẫn tạo báo cáo Excel tách các cột tự...

Thg7, 16/2021

Hàm VTC lồng trong hàm BS_SQL, sử dụng sau từ khóa SELECT, cho phép tách các cột tự động từ danh sách giá trị trong một cột giồng Pivot. Hàm này giúp bạn khi...
Chi tiết...
Hướng dẫn tạo báo cáo phân nhóm GROUP có...

Thg7, 15/2021

Hướng dẫn cách làm báo cáo trên Excel vừa chi tiết vừa GỘP NHÓM giống Subtotal nhưng RẤT ĐỘNG và NHIỀU CẤP.. Đây là phương pháp dùng hàm BS_SQL với các từ...
Chi tiết...
Hướng dẫn hàm GROUP_CONCAT với BS_SQL để...

Thg7, 15/2021

Hàm GROUP_CONCAT cho phép tạo báo cáo liệt kê các mã theo từng đối tượng được nhóm. Đây là hàm giúp bạn làm báo cáo hay có độ phức tạp nhưng lại dễ dàng với...
Chi tiết...
Hàm BS_SQL lấy dữ liệu Excel từ máy tính...

Thg7, 15/2021

Dữ liệu Excel để trong một file ở một máy tính trong mạng (máy chủ), máy khác (khách) có thể dùng hàm BS_SQL để lấy dữ liệu và lấy ra cái gì mình muốn với...
Chi tiết...
Hướng dẫn tạo Báo giá có hình ảnh trong...

Thg7, 15/2021

Bài hướng dẫn chi tiết cách để tạo bản báo giá cho phép tìm kiếm các mặt hàng và chèn ảnh tự động vào bảng tính Excel. Không cần lập trình VBA, chỉ cần cài...
Chi tiết...