A-Excel - Phần mềm kế toán doanh nghiệp

mainform-large
 • _Hoàn toàn chạy trên nền tảng của Microsoft Excel.
 • _100% Hệ thống báo cáo lập trên Excel.
 • _Tính tùy biến cao. Giao diện đơn giản, dễ sử dụng.
 • _Tự động hóa cao trong nhập liệu
 • _Hoạt động ổn định, chính xác, không phát sinh lỗi.
 • _Một máy tính cho phép làm kế toán cho nhiều công ty.
 • _Phù hợp cho các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ nhỏ và vừa và các cửa hàng kinh doanh.

frontXem chi tiết ...

 

A-Tools: Truy vấn (lọc), chia sẻ Excel qua mạng LAN, Internet

poster-atools-700
 • _Chia sẻ file Excel trong mạn LAN, Internet.
 • _Phương thức kế nối TCP/IP
 • _Cùng một lúc cho phép nhiều người mở và soạn thảo file Excel trong máy chủ
 • _Phân quyền cho từng nhóm người dùng
 • _Bảo mật dữ liệu khi chia sẻ Excel qua mạng
 • _Cho phép kết nối vào bản tính Excel với các CSDL bên ngoài như : Excel, Access, Foxpro, MS SQL, MySQL, Firebird,...
 • _Truy vấn, trích lọc, dữ liệu với tốc độ nhanh, tốt hơn Filter, Advance Filer của Excel với khối dữ liệu lớn.
 • _Tạo báo động có độ phức tạp cao, được lọc theo nhiều điều kiện, kết hợp từ nhiều sheet khác nhau.
 • _Những gì Add-in A-Tools làm được trong Excel bạn sẽ thực sự ngạc nhiên!

 

BS_SILVER Phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp

bssilver
 • Quản lý hàng hóa, vật tư theo nhóm, vị trí trong kho, cung cấp, khách hàng, bộ phận, nhân viên, vụ việc, kho
 • Kiểm soát người dùng chặt chẽ nhờ phân quyền chi tiết theo từng chức năng
 • Thực hiện tính giá xuất kho theo chuẩn của hệ thống kế toán: FIFO, LIFO, AVG – Bình quân liên hoàn, Thực tế dích danh.
 • Cung cấp đầy đủ các báo cáo: thẻ kho, sổ tổng hợp nhập - xuất - tồn, ...
 • Cung cấp các dạng biểu đồ giúp cho nhà quản lý nắm bắt nhanh sự biến động về nhập, xuất hàng hóa.
 • Trích xuất dữ liệu báo cáo ra tệp với nhiều định dạng: Excel, PDF, Word, HTML, Jpeg,...

Sổ_kế_toán_SQL - Bộ sổ kế toán trên Excel & A-Tools miễn phí

so-ke-toan
Download Miễn Phí Sổ kế toán SQL - Bộ sổ kế toán trên Excel & A-Tools
File “Sổ kế toán SQL” có các sổ kế toán: NKC, sổ cái, sổ chi tiết tài khoản, sổ tổng hợp 131, 141, 331, 156, bảng cân đối tài khoản,...Các bạn làm kế toán không có phần mềm có thể ứng dụng nó để tự động lên sổ sách. Công việc của bạn chỉ là thiết lập tham số, nhập liệu danh mục, và chứng từ.
Việc trích lấy dữ liệu, tác giả chỉ dùng một hàm BS_SQL với phép truy vấn CSDL bằng SQL của Add-in A-Tools. Chỉ lọc ra những mã có phát sinh thực sự, không tạo công thức thừa, các vùng dữ liệu được co giãn đúng với thực tế biến động, không tham chiếu thừa trong công thức. Vì những lý do này mà bộ sổ trong file này chạy rất nhanh và nhẹ..

BS_Vote Phần mềm kiểm phiếu bầu cử đại hội đồng cổ đông

bs-vote2
 • _Công cụ hoàn hảo phục vụ các Đại Hội Cổ Đông
 • _Tin học hóa tất cả các khâu chuẩn bị và tiến hành đại hội.
 • _Ứng dụng công nghệ mã vạch, công nghệ xử lý dữ liệu tiên tiến.
 • _Đăng kí đại biểu, kiểm phiếu/bầu cử nhanh chóng và chính xác.
 • _Phần mềm và dịch vụ cho thuê với phương thức linh hoạt.
 • _Giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí, thời gian và nhân lực.

frontXem chi tiết ...