You are here:: download-Add-in-A-Tools-chia-se-excel-qua-mang
 
 

Download Add-in A-Tools - Trích lọc dữ liệu, chia sẻ Excel qua mạng LAN, Internet

Trước khi download bạn cần kiểm tra Microsoft Excel của bạn là 32-bit hay 64-bit. Nếu Excel 32-bit thì download A-Tools 32-bit, Excel 64-bit thì download A-Tools 64-bit. Lưu ý không phụ thuộc Windows là 32 hay 64-bit.

(*) Hướng dẫn kiểm tra Microsoft Excel 32-bit hay 64-bit

Phiên bản thương mại đầy đủ tính năng
Phiên bản miễn phí giới hạn tính năng