CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Chia sẻ Excel qua mạng nhiều người cùng làm chung
Chia sẻ file Excel cho nhiều người cùng nhập chung tại một thời điểm không cho phép sửa , xóa dữ liệu của nhau. Đây là tính năng đột phá của Bluesofts Add-in A-Tools so với bất kỳ giải pháp chia sẻ Excel qua mạng trên thế giới kể cả với Google Spread sheet, Office 365.
Nhập liệu nâng cao - Tìm kiếm nhanh
Các bạn đã sẵn sáng trải nghiệm tính năng mới này chưa. Cam kết thay đổi hoàn toàn cách nhập liệu so với cách truyền thống trên Excel. Nào hãy Download phần mềm Add-In A-Tools và trải nghiệm tính năng vô cùng độc đáo và thú vị này nhé.
Tạo báo cáo động trong Excel và Add-in A-Tools
Phương pháp tạo báo cáo trong Excel bằng Add-in A-Tools là hoàn toàn mới với thế giới người dùng Excel, được tạo theo tư duy mới, không dùng các hàm, các thủ thuật của Excel trước đây vì tính phức tạp, nhiều hạn chế như tốc độ chậm, không linh hoạt. Làm chủ công nghệ Add-in A-Tools sớm bạn sẽ sớm đạt hiệu quả cũng như cơ hội trong công việc!
Tìm và lọc có nhiều điều kiện - Nhập liệu nâng cao
Công việc nhập liệu Excel cần tìm và lọc nhanh dữ liệu chúng ta hằng ngày phải làm vất vả thì giờ đây trở nên đơn giản và hiệu quả vô cùng! Cách thức tìm trong Nhập lIệu Nâng Cao của A-Tools là: Vị trí cột1 SO SÁNH giá trị lọc1, Vị trí cột2 SO SÁNH giá trị lọc2,... Chúng ta có thể tìm nhiều điều kiện trên nhiều cột với cách kết hợp AND, OR... (Video minh họa tình huống tra cứu và nhập lệnh xuất kho từ đơn đặt hàng rất nhanh và tiện dụng trong Excel và Add-in A-Tools​)