CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Công thức lấy danh sách duy nhất trong Excel...

Thg8, 3/2021

Công thức lấy danh sách duy nhất trong Excel với hàm BS_Unique, sắp xếp, đặt NAME động & Add-in A-Tools (Công thức lấy danh sách duy nhất trong Excel,...
Chi tiết...
Kết nối CSDL bên ngoài vào Excel qua DBKEY

Thg8, 1/2021

Làm báo cáo dữ liệu lấy từ file đang đóng phải dùng từ khóa DBKEY trong Add-in A-Tools. Video này hướng dẫn cách dùng màn hình kéo thả để lấy DBKEY vào công...
Chi tiết...
Tạo công thức BS_SQL bằng SQL Builder chỉ...

Thg8, 1/2021

Tạo công thức có hàm BS_SQL chỉ bằng kéo thả chuột dễ dàng, bạn không cần nhớ câu lệnh...
Chi tiết...
Hàm BS_FILES tự động lấy danh sách các file...

Thg8, 1/2021

Hàm BS_FILES tự động lấy danh sách các file và folder từ một folder chỉ định hoặc cả thư mục con vào bảng tính...
Chi tiết...
Hướng dẫn làm kế toán trên phần mềm A-Excel...

Thg7, 29/2021

Các hướng dẫn chi tiết từ bước cài đặt phần mềm, tạo công ty mới, tạo danh mục, số dư đầu kỳ cho phần mềm kế toán A-Excel NỘI DÙNG VIDEO GỒM: + Cài đặt...
Chi tiết...
Hướng dẫn làm kế toán trên phần mềm A-Excel...

Thg7, 29/2021

Cách cài đặt phần mềm và những thao tác chính khi sử dụng phần mềm bạn càn biết. Trình tự thực hiện các công việc trên phần mềm để bạn có cái nhìn tổng thể về...
Chi tiết...