CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Tìm kiếm và lọc giá trị trong danh sách...

Thg7, 15/2021

Nhập liệu nâng cao - Advanced Input trong Excel và Add-in A-Tools Có 2 kiểu nhập liệu: - Tìm kiếm và lọc giá trị trong danh sách nhiều cột trong Excel và...
Chi tiết...
Quản lý thu chi đơn giản bằng Excel

Thg7, 15/2021

Xét về quản lý quỹ thì rất nhiều doanh nghiệp hiện nay theo dõi trên Excel. Chủ yếu bởi các yếu tố nhu sau: - Theo dõi quỹ nội bộ và cần lập báo cáo quỹ nội...
Chi tiết...
5 bước tạo báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn...

Thg7, 15/2021

Tạo báo cáo tổng hợp Nhập Xuất Tồn trong Excel bằng phương pháp đơn giản và dễ nhất - KHÔNG DÙNG các hàm Excel như SumIf, Vlookup, If hay công thức mảng, chỉ...
Chi tiết...
Quản lý công nợ đơn giản bằng Excel

Thg7, 15/2021

Theo dõi công nợ luôn là công việc quan trọng trong quản trị tài chính của doanh nghiệp. Thường do các yếu tố sau: - Doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa sử dụng phần...
Chi tiết...
Quản lý kho nhập xuất tồn đơn giản bằng Excel

Thg7, 15/2021

Hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn sử dụng Excel để phục vụ lên các báo cáo về kho. Thường là các doanh nghiệp như: - Doanh nghiệp vừa và nhỏ có khối lượng mã...
Chi tiết...
Hướng dẫn gộp dữ liệu bằng hàm BS_JOIN - Gộp...

Thg7, 13/2021

Chỉ cần một hàm BS_JOIN cho phép bạn gộp dữ liệu từ nhiều sheet vào một sheet, nhiều file vào một file, file nguồn có thể nằm trên máy chủ.... Tất cả đều được...
Chi tiết...