CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Đào tạo Nguyên lý Kế toán

Khóa học “Nguyên lý kế toán” do Trung tâm đào tạo thực hành Bluesofts thiết kế và thực hiện dựa trên cơ sở nhu cầu thực tế được dành cho những bạn mới bắt đầu tiếp cận với ngành nghề Kế Toán. Với phương pháp giảng dạy và thực hành đơn giản, dễ hiểu cùng với 8 chuyên đề đào tạo chuyên sâu, khi hoàn thành xong khóa học, học viên sẽ có đủ tự tin với lượng kiến thức cơ bản về chuyên ngành và nhận thấy sự khác biệt so với các cách giảng dạy thông thường.

Tên học viên
Email

Địa chỉ hộp thư để Trung tâm liên hệ

Số điện thoại

Trung tâm liên hệ theo số máy của bạn

Ngành học hoặc đang làm

Giúp cho chúng tôi sắp xếp lớp theo khối chuyên môn nếu cần


Bạn hãy chọn thời giờ học bắt đầu có thể

Những yêu cầu khác về khóa học

Thông tin này giúp chúng tôi sắp xếp lớp phù hợp với học viên

Đăng ký