CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Đào tạo Báo cáo động Excel & A-Tools - Học SQL

Khóa học cung cấp các kiến thức về ngô ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu (CSDL), làm báo cáo động trong Microsoft Excel với phương pháp hiện đại, tư duy mới. Kỹ thuật làm báo cáo này giúp bạn tạo ra những báo cáo trích lọc nhiều điều kiện phức tạp trở nên đơn giản, tốc độ chạy nhanh hơn bất kỳ phương pháp làm hàm Excel truyền thống. Khóa học đặc biệt chỉ có ở Bluesofts

Tên học viên
Email

Địa chỉ hộp thư để Trung tâm liên hệ

Số điện thoại

Trung tâm liên hệ theo số máy của bạn

Ngành học hoặc đang làm

Giúp cho chúng tôi sắp xếp lớp theo khối chuyên môn nếu cần


Bạn hãy chọn thời giờ học bắt đầu có thể

Những yêu cầu khác về khóa học

Thông tin này giúp chúng tôi sắp xếp lớp phù hợp với học viên

Đăng ký
Thông tin xác nhận đăng ký gửi trong email của bạn. Nếu bạn không nhận được email hãy kiểm tra trong khu vực "Spam".