excelatools2 Bài 2 - Hướng dẫn Tạo báo cáo động trong Excel và Add-in A-Tools

 


Bài 2 - Hướng dẫn Tạo báo cáo động trong Excel và Add-in A-Tools
NỘI DUNG:
+ Chuẩn hóa bảng dữ liệu nguồn
+ Sử dụng từ khóa SELECT
+ Sử dụng từ khóa FROM
+ Sử dụng từ khóa WHERE
+ Sử dụng từ khóa ORDER BY
+ 16 ví dụ trích lọc dữ liệu hay dùng
Download các file ví dụ thực hiện trong video này: http://bluesofts.net/Products/daotao/excel/excelatools/bai2-data.zip

 
(Bấm vào đây xem video Bài 1 - Hướng dẫn Tạo báo cáo động trong Excel và Add-in A-Tools)
 
Add-in A-Tools cung cấp giải pháp tạo báo cáo động trong Excel rất mạnh và dễ dàng. Chỉ cần học một hàm duy nhất là BS_SQL với sáu từ khóa SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY bạn sẽ làm chủ công cụ này trong việc tạo báo cáo động.
Phương pháp tạo báo cáo trong Excel bằng Add-in A-Tools là hoàn toàn mới với thế giới người dùng Excel, được tạo theo tư duy mới, không dùng các hàm, các thủ thuật của Excel trước đây vì tính phức tạp, nhiều hạn chế như tốc độ chậm, không linh hoạt.
Làm chủ công nghệ Add-in A-Tools sớm bạn sẽ sớm đạt hiệu quả cũng như cơ hội trong công việc!
Các bạn tham khảo khóa học "Tạo báo cáo động trong Microsoft Excel và Add-in A-Tools" của Bluesofts Tại đây
{fcomment}