CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

BS VOTE - Quy trình check-in và kiểm phiếu bằng mã vạch LAWASUCO
Đại hội đồng cổ đông ứng dụng phần mềm kiểm phiếu BS VOTE của công ty CP BLUESOFTS. Công tác in thư mời hàng loạt có mã vạch, check-in và kiểm phiếu ứng dụng công nghệ quét mã vạch rất nhanh và gọn nhẹ. Đảm bảo chính xác, bảo mật!
Phần mềm kiểm phiếu bằng mã vạch BS VOTE-PV POWER
Phần mềm kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông BS VOTE - Triển khai cho PV Power Phần mềm kiểm phiếu đại hội đồng cổ đông BS VOTE tích hợp hệ thống quét mã vạch giúp cho việc check-in nhanh gọn, kiểm phiếu thuận tiện, nhanh và chính xác, phần mềm được triển khai rộng cho nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam...
Phần mềm kiểm phiếu đại hội cổ đông BS VOTE
Phần mềm kiểm phiếu BS Vote (Bluesofts Vote) tích hợp cả hai quy trình kiểm phiếu tự động và bán tự động, tức là xử lý dữ liệu phiếu bầu cử bằng máy quét hoặc bằng tay tùy thuộc vào điều kiện đơn vị. Kiểm phiếu theo quy trình bán tự động: Hệ thống máy tính không có máy quét mã vạch (Barcode Reader). Kiểm phiếu tự động: Hệ thống máy tính kết hợp với máy quét mã vạch. Vì vậy người dùng không phải nhập mã đại biểu bằng tay.
Phần mềm kiểm phiếu đại hội đồng cổ đông BS Vote
Phần mềm kiểm phiếu BS Vote tích hợp cả hai quy trình kiểm phiếu tự động và bán tự động, tức là xử lý dữ liệu phiếu bầu cử bằng máy quét hoặc bằng tay tùy thuộc vào điều kiện đơn vị.
BS VOTE - In hàng loạt và gửi thư mời vào email
Phần mềm kiểm phiếu BS VOTE ứng dụng công nghệ mã vạch, mã vạch QR code, in và gửi thư mời hàng loạt vào email của các cổ đông.... (*) Thông tin chi tiết phần mềm kiểm phiếu BS VOTE: C:\BLUESOFTS\Videos\BS VOTE\In thư mời\In hàng loạt và gửi thư mời vào email bằng Phần mềm kiểm phiếu BS VOTE